Seura

Pyöräilyn puolesta Mikkelissä

Velo Saimaa ry perustettiin Mikkelissä 18.12.2016 ja virallisen ry-statuksen seura sai 11.1.2017. Perustamiskokouksessa oli läsnä reilut 20 pyöräilyseurasta kiinnostunutta henkilöä, joista muodostettiin Velo Saimaan ensimmäinen 9-henkinen hallitus. Kokouksessa päätettiin seuran nimi ja hyväksyttiin seuralle ensimmäinen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Velo Saimaan perustajajäseniä ovat Teemu Saramäki, Jarno Luostarinen, Jussi Koppinen, Johanna Nikander, Kalle Laitinen, Jaana Salakka, Olli Suvisuo, Jouni Vihanti ja Hannu Mahlberg.

Perustamiskokous 18.12.2016. Teemu Saramäki käy läpi kokouksen esityslistaa. Kuva: Jarno Luostarinen.

Velo Saimaa perustamiseen johtanut työ alkoi kesällä 2015, kun Teemu Saramäki muutti Joensuusta Mikkeliin ja alkoi etsiä pyöräilytoimintaa kaupungista. Järjestettyä seuratoimintaa tai muutakaan pyöräilyaiheista toimintaa tiistain maastolenkkejä lukuun ottamatta ei löytynyt, ja kun arkipyöräilyolosuhteetkin osoittautuivat kaupungissa hankaliksi, alkoi pyöräilyseuran perustaminen liikkua mielessä ajoittain.

Kesällä 2016 asia tuli puheeksi pyöräilyporukan keskustelussa ja seuran perustamiseen löytyi heti kiinnostusta. Keskiviikkona 31.8.2016 kutsuttiin koolle aivoriihi Polkupyörä Etapin tiloihin Lehmuskylään, missä kymmenkunta seura-asiasta kiinnostunutta tulivat keskustelemaan millainen seura kaupunkiin tarvitaan ja mitä sen toimintaan kuuluisi. Tämän jälkeen muodostettiin 12-henkinen työryhmä, joka toteutti mm. kyselyn Mikkelin alueen pyöräilijöille ja järjesti pyöräilykauden päättäjäistapahtuman syksyllä 2016.

Kyselyn tulosten perusteella Mikkeliin kaivattiin urheiluseuratoimintojen lisäksi vahvaa pyöräilynedistämisorganisaatiota. Tämän pohjalta seuran säännöt ja toimintasuunnitelma laadittiin tukemaan sitä päämäärää, jossa Velo Saimaa ottaa vahvan roolin Mikkelin pyöräilynedistäjänä perinteisten pyöräilyseuratoimintojen lisäksi. Perustamiskokouksessa päätettiin liittyä sekä Pyöräliittoon että Suomen Pyöräilyunioniin.

Velo Saimaan ideologiaan kuuluu edistää pyöräilyä toiminta-alueellaan ja ylipäätään toimia kaikenlaisten pyöräilijöiden etua ajavana yhdistyksenä Mikkelissä ja Etelä-Savossa. Velo Saimaan jäseniksi ovat tervetulleita kaikki pyöräilystä pitävät henkilöt taustaan katsomatta!