Pyöräilyseura Velo Saimaan Kuntavaaliteesit 2021

Pyöräilynedistäminen on merkittävä teema tulevissa kuntavaaleissa. Tutustu Pyöräliiton toteuttamien Pyörävaalit-sivuston kautta eri kuntien teeseihin. Alla Velo Saimaan teesit. Teesit allekirjoittaneet Mikkelin kuntavaaliehdokkaat, jotka ovat valmiita tekemään töitä pyöräliikenteen eteen, löydät täältä!

Näin teemme Mikkelistä paremman pyöräilykaupungin:

Pyöräilyn edistämisohjelma käyttöön

Mikkelissä vuonna 2016 julkaistu Potkua kävelystä ja pyöräilystä -hankeraportti on edelleen ajankohtainen ohjenuora Mikkelin pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen. Sitoudumme luomaan Mikkeliin pyöräilynedistämisohjelman ja toteuttamaan sitä. Vain systemaattisella työllä saamme investoidut eurot tuottamaan parhaan mahdollisen hyödyn.

Riittävästi ja laadukkaita investointeja pyöräliikenteeseen

Mikkeli investoi kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen suhteessa aivan liian vähän. Kunnan liikenneinvestoineissa ja ylläpidossa vähintään 20 % on sijoitettava pyöräliikenteeseen ja jalankulkuun YK:n suosituksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti investoinnit nostetaan tasolle 10 euroa/asukas vuodessa.

Pyöräliikenteen investoinneilla on tavoiteltava pyöräilyn houkuttelevuuden merkittävää nostamista kulkutapana. Tämä tapahtuu toteuttamalla sujuvia, turvallisia ja laadukkaita ratkaisuja, jotka tarjoavat usein autoa nopeamman ja aina terveellisemmän vaihtoehdon liikkumiseen. Kunnan on lisättävä asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa liikennesuunnitteluun.

Talvikunnossapito laadukkaaksi

Kesällä pyöräilee keskimäärin neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin talvella. Talvella pyöräilemään siirtyy yhä useampi, jos talvikunnossapito hoidetaan mallikkaasti. Esimerkiksi Oulussa ja Joensuussa tämä osataan jo hienosti, myös muualla se on mahdollista.

Panostamme Mikkelissä pyöräilyväylien talvikunnossapitoon hyödyntämällä testireittiverkoston hyviä kokemuksia, keräämällä palautetta ja ottamalla käyttöön uusia talvikunnossapidon menetelmiä. Käytämme talvikunnossapitoon vain sellaista kalustoa, joka ei aiheuta vaarallisia jäätyviä uria pyöräilyväylille. Autoteiden lumia ei aurata pyöräteille eikä lunta säilytetä pyöräteillä edes väliaikaisesti.

Pyöräliikenteen seuranta kuntoon

Jotta tiedämme mihin investointeja kannattaa keskittää ja millainen vaikuttavuus niillä on, tulee Mikkelissä aloittaa pyöräliikenteen seuranta. Riittävä seuranta on tavoitteellisen ja mielekkään kehittämistyön edellytys. Investointien, vaikuttavuuden arvioinnin ja taloushyötyjen näkökulmasta seuranta on ehdoton edellytys. Pyöräliikenteen laskurit sekä kyselytutkimukset asukkaille ovat ensisijaisia seurannan työkaluja.

Kunnassani pitää seurata pyöräliikenteen määrää, laatua ja käyttäjätyytyväisyyttä sekä viestiä tuloksista asukkaille säännöllisesti.

Sujuvat ja turvalliset pyöräliikenteen yhteydet

Mikkelissä on paljon pyöräteitä, mutta niiden laatu on monin paikoin heikko ja väylien epäjatkuvuus tekee pyörällä liikkumisen epämiellyttäväksi ja jopa vaaralliseksi. Mikkeli tarvitsee pyöräilyn laatuväylät kaupunginosien ja keskustan välille. Tällä valmistaudumme pyöräilymäärien kasvuun ja sähköavusteisten pyörien yleistymiseen. Laatuväylän pinnoite on ehjä ja tasainen, risteyksissä ei ole teräviä reunakivetyksiä ja alikulut ovat turvallisia myös pyörällä liikkuville.

Ruutukaava-alueella pyöräily selkeämmäksi

Mikkelin keskusta- ja ruutukaava-alueen kehittäminen pyöräilymyönteisemmäksi tuo helpotusta ihmisten asiointiin, parantaa viihtyvyyttä ja edistää kivijalkakauppojen menestymistä. Myös ruutukaava-alueella pyöräilijät tarvitsevat selkeät, turvalliset ja yhtenäiset kulkuväylät. Keskustan autoliikennettä on rauhoitettava nopeusrajoituksia laskemalla, jotta pyöräilijät voivat liikkua turvallisesti autoliikenteen seassa alueilla, joilla pyöräilyyn tarkoitettujen väylien rakentaminen ei ole mahdollista. Pyöräilymäärien kasvuun valmistaudumme lisäämällä laadukkaiden pyörätelineiden määrää merkittävästi. Sitoudumme noudattamaan Väyläviraston pyöräliikenteen suunnitteluohjetta tulevissa hankkeissa.

No Replies to "Pyöräilyseura Velo Saimaan Kuntavaaliteesit 2021"