Uudet ystävät tärkein syy liittyä seuraan

Velo Saimaa ry on kartoittanut jäsentensä ja muiden seuran toimintaa tuntevien tottumuksia ja kokemuksia jäsenkyselyn muodossa vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 42 ihmistä ja 2018 54 ihmistä. Ohessa yhteenveto kyselyn tuloksista kahden viimeisimmän kyselyn osalta.

Vuonna 2017 vastaajista 62% oli seuran jäseniä ja 2018 72%. Vastaajista suurin osa oli ikäluokassa 41-50 vuotta (33% 2017 ja 35% 2018) ja toiseksi yleisin ikäryhmä oli 31-40 vuotta (31% ja 26%). Vastaajista naisia oli 26% vuonna 2017 ja 28% 2018.

Pyöräilyn muodoista maastopyöräily nousi vastaajien keskuudessa ylivoimaisesti suosituimmaksi. Vuoden 2017 kyselyssä sitä kertoi harrastavansa 86% ja 2018 61%. Toiseksi suosituin pyöräilyn laji oli kuntopyöräily (eli lyhyet kuntolenkit maantiellä, pääsääntöisesti alle 50 km), jota harrasti 52% vastaajista 2017 ja 43% 2018. Työmatkapyöräilyä harrasti noin 38% molempien kyselyiden vastaajista ja pitkiä yli 50 kilometrin maantielenkkejä puolet vuoden 2017 kyselyyn vastanneista ja 39% 2018 vastaajista. Hyötypyöräilyn osuus oli 45% 2017 ja 43% 2018. Vastaajat olivat aktiivisia pyöräilijöitä, 2017 vastaajista 41% ilmoitti ajavansa pyörällä ympäri vuoden ja 2018 39%.

Uusien pyöräilykavereiden löytäminen ja Mikkelin pyöräilyolosuhteiden kehittämisen tukeminen nousivat molemmissa kyselyissä seuraan liittymisen suurimmiksi syiksi. Ensin mainitun mainitsi 43% vastaajista molempina vuosina ja jälkimmäisen 31% 2017 ja 43% 2018. Muita suosittuja syitä liittyä seuraan olivat halu oppia uusia pyöräilyreittejä (26 ja 24%) sekä kunnon kohotus (26% ja 19%) ja halu oppia ajamaan paremmin maastossa tai maantiellä (19 ja 20%).

Kuinka hyvin jäsenyys sitten on vastannut näitä tavoitteita? Ilmeisen hyvin, sillä asteikolla 1-5 (1 huonoin ja 5 paras) 45 % vastaajista antoi arvosanan 4 vuonna 2017 ja 48% vuonna 2018. Toiseksi suosituin arvosana oli 3 (35% ja 28%) sekä vitonen (10% ja 19%). Huomionarvoista on vitosen antaneiden osuuden tuplaantuminen vuodesta 2017 vuoteen 2018. Täysin jäsenyyteen pettyneitä ei vastaajissa ollut ollenkaan kumpanakaan vuonna.

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien osallistumista seuran aktiiviseen toimintaan. Suosituimpia tapahtumia olivat Mikkelin kevätpyöräily (35% ja 48%), Mikkelin maastopyöräcup (noin joka kolmas vastaaja) sekä syyskokous ja saunailta (35% ja 48%). Seuran tapahtumatarjontaan oltiin myös tyytyväisiä, sillä yleisin vastaus asteikolla 1-5 oli 4 (45 ja 44%). Vuonna 2017 toiseksi suosituin vastaus oli täysi vitonen (26%) ja 2018 kolmonen (30%). Kolmanneksi suosituin vaihtoehto oli 2017 3 (24%) ja 2018 5 (24%). Molemmissa kyselyissä yksi vastaaja ilmoitti olevansa täysin tyytymätön tapahtumatarjontaan.

Vuonna 2018 kyselyssä tiedusteltiin kokemuksia Mikkelin alueen viikkolenkeistä. Vastaajat ilmoittivat osallistuneensa ahkerasti viikkolenkeille, joista suosituin oli Velo Saimaan torstailenkki maastoon (50%). Seuraavaksi suosituimpia olivat torstailenkki maantielle (47%), Mikkelin Ladun maanantailenkit sekä Etapin tiistailenkit (molemmat 43%). Velo Saimaan sunnuntailenkki maastoon (13%) ja sunnuntailenkki maantielle (10%). Asteikolla 1-5 suosituin arvosana oli kolmonen (41%), seuraavana nelonen (39%) ja kolmantena vitonen (11%). Viikkolenkeistä huonoja kokemuksia oli noin joka kymmenennellä vastaajalla, jotka antoivat ykkösen tai kakkosen. Kehittämisehdotuksissa nuo esiin tarve järjestää enemmän aloittelijoille sopivia lenkkejä. Tähän pyritään vastaamaan vuonna 2019.

Suosituimmat tiedotuskanavat olivat Velo Saimaan Facebook-sivu (78 ja 73%), Pyöräily Mikkelissä -Facebook-ryhmä (68 ja 75%) ja seuran uutiskirjelista (59 ja 57%). Myös seuran WhatsApp-ryhmiä seurataan tiiviisti. Vuoden 2017 kyselyssä niitä ilmoitti seuraavansa 44% ja 2018 51%.

Vuoden 2017 kyselyssä vastaajista 41% ilmoitti ehdottomasti liittyvänsä seuraan tai jatkavansa jäsenenä seuraavana vuonna ja 2018 kyselyssä 44%. Todennäköisesti vastasi 55 ja 44 %.

Molempien kyselyiden lopussa on ollut mahdollisuus jättää vielä vapaata palautetta seurajohdolle menneestä vuodesta. Vastaajat käyttivätkin tämän mahdollisuuden hyvin ja risuja ja ruusuja on annettu aktiivisesti. Suuri kiitos vastanneille!

Kiitos kun edistätte pyöräilyä mikkelissä ja tarjoatte harrastajille toimintaa! - nimetön vastaaja
Liity jäseneksi

No Replies to "Uudet ystävät tärkein syy liittyä seuraan"