Velo Saimaan kuntavaaliteesit 2017

Mikkeli ei ole ennestään profiloitunut erityisen pyöräilijäystävällisenä kaupunkina, mutta meillä on kuitenkin potentiaalia nousta Suomen pyöräilykaupunkien kärkikastiin. Mikkelin seudun liikennetutkimuksissa vuosina 2012 ja 2015 on pyöräilyn osuudeksi kaikista matkoista saatu 18 %, mutta Mikkelin pyöräilynedistämissuunnitelmassa tavoitteena on nostaa osuutta 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tähän on hyvät mahdollisuudet, sillä 70 % mikkeliläisistä asuu 5 kilometrin säteellä ydinkeskustasta. Tällä hetkellä noin 50 % korkeintaan 5 kilometrin matkoista tehdään Mikkelissä autolla, kun pyöräilyn osuus on vastaavasti noin 20 %. Tämä suhde voisi hyvin olla toisin päin.

Myös Mikkelin kaupunkirakenne tukee pyrkimyksiä nostaa pyöräilyn kulkutapaosuutta, sillä vaikka kaupunki on pinta-alaltaan laaja, on kantakaupungin rakenne tiivis ja kaupunginosat verrattain helposti saavutettavissa, eikä ydinkeskustan läheisyydessä ole merkittäviä vesialueita tai muita maantieteellisiä esteitä. Pyöräteitä Mikkelissä onkin ennestään jo noin 180 kilometriä, mutta pyöräilyväylien ja olosuhteiden järjestäminen pyöräilijöiden kannalta järkeviksi ja laadukkaiksi kokonaisuuksiksi on ehdoton edellytys, jotta Mikkeli voisi nousta pyöräilykaupunkien eliittiin.

Pyöräilyn edistäminen tuo Mikkeliin tuntuvia hyötyjä niin rahassa kuin ihmisten terveydessä, hyvinvoinnissa ja imagossakin. Täten haastammekin kaikki Mikkelin kuntavaaliehdokkaat allekirjoittamaan alla olevat pyöräilynedistämisteesimme. Tehdään yhdessä Mikkelistä pyöräilykaupunki!

 

Teesit

 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmän toiminta turvattava

Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmä perustettiin vuonna 2016 ja se on ottanut aktiivisen otteen Mikkelin pyöräilyolosuhteiden ja -kulttuurin kehittämisessä. Ryhmälle on taattava riittävät resurssit vakinaistaa toimintansa ja toimia myös tulevaisuudessa. Ryhmään tarvitaan myös henkilö, joka edistää Mikkelin pyöräilyolosuhteita kokoaikaisesti. Ryhmän ja kaupungin päätöksenteon välinen yhteys on turvattava, jotta pyöräilijöiden ääni saadaan kuulumaan, kun kaupunkilaisten yhteisistä asioista päätetään. Sitoudumme toimimaan Mikkelin pyöräilynedistämissuunnitelman mukaisesti.

 

Pyörällä liikkuminen sujuvaksi ja esteettömäksi Mikkelissä

Mikkelissä on paljon pyöräteitä, mutta niiden laatu on monin paikoin heikko ja väylien epäjatkuvuus tekee pyörällä liikkumisen epämiellyttäväksi ja jopa vaaralliseksi. Mikkeli tarvitsee pyöräilyn laatuväylät kaupunginosien ja keskustan välille. Tällä valmistaudumme pyöräilymäärien kasvuun ja sähköavusteisten pyörien yleistymiseen. Laatuväylän pinnoite on ehjä ja tasainen, risteyksissä ei ole reunakivetyksiä ja alikulut ovat turvallisia myös pyörällä liikkuville. Pyöräliikenne kulkee kävelystä ja autoilusta eroteltuja väyliä pitkin, sillä polkupyörän nopeusero jalankulkijaan ja myös autoon on taajamissa merkittävä, eikä näitä kulkumuotoja ole syytä laittaa kulkemaan samoilla väylillä.

 

Ruutukaava-alueella pyöräily selkeämmäksi

Mikkelin keskusta- ja ruutukaava-alueen kehittäminen pyöräilymyönteisemmäksi tuo helpotusta ihmisten asiointiin, parantaa viihtyvyyttä ja edistää kivijalkakauppojen menestymistä. Myös ruutukaava-alueella pyöräilijät tarvitsevat selkeät, turvalliset ja yhtenäiset kulkuväylät. Keskustan autoliikennettä on rauhoitettava nopeusrajoituksia laskemalla, jotta pyöräilijät voisivat liikkua turvallisesti autoliikenteen seassa alueilla, joilla pyöräilyyn tarkoitettujen väylien rakentaminen ei ole mahdollista. Pyöräilymäärien kasvuun valmistaudumme lisäämällä laadukkaiden pyörätelineiden määrää merkittävästi.

 

Talvipyöräilyn mahdollistaminen

Talvi ei saa olla syy jättää pyörä kotiin. Panostamme Mikkelissä pyöräilyväylien talvikunnossapitoon jatkamalla testireittiverkostoa ja ottamalla käyttöön uusia talvikunnossapidon menetelmiä, kuten harjasuolauksen. Käytämme talvikunnossapitoon vain sellaista kalustoa, joka ei aiheuta vaarallisia jäätyviä uria pyöräilyväylille. Autoteiden lumia ei aurata pyöräteille eikä lunta säilytetä pyöräteillä edes väliaikaisesti.

Allekirjoita kuntavaaliteesimme

Velo Saimaa ry

Velo Saimaa ry on uusi mikkeliläinen pyöräilyseura. Seuraan ovat tervetulleita niin hyöty- ja huviajelijat kuin aktiivisesti ja tarkoitushakuisesti pyöräilyä harrastavat aktiivipyöräilijätkin. Velo Saimaa järjestää monipuolista pyöräilyaiheista toimintaa Mikkelin seudulla. Velo Saimaa vaikuttaa myös kaupungin liikennesuunnitteluratkaisuihin pyrkien tekemään niistä pyöräily-ystävällisempiä.

No Replies to "Velo Saimaan kuntavaaliteesit 2017"


    Got something to say?

    Some html is OK